Ons Doel

De Stichting Possible Miracles is een not-for-profit organisatie en heeft ten doel:
het helpen van mensen om een gezond, gelukkig en goed-gebalanceerd leven te leiden door toepassing van de welbekende Pranic Healing technieken.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. het bieden van healings;
b. het verzorgen van workshops en meditatie avonden;
c. het initiƫren en ondersteunen van allerhande activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de stichting;
d. het aangaan van relaties met nationale en internationale instellingen en/of organisaties die de doelen van de Stichting onderschrijven;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.